วันพืชมงคล

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2550 ที่บริเวณท้องสนามหลวง พระยาแรกนาได้เสี่ยงทาย " ผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธี ได้ 6 คืบ พยากรณ์ว่า
น้ำสำหรับปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร
จะอุดมสมบูรณ์ดี การเสี่ยงทายพระโคกินปีนี้ พระโคกินข้าว ข้าวโพด พยากรณ์ว่า
ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี พระโคกินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร
พร้อมด้วยธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร อุดมสมบูรณ์ดี
"
จบข่าว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s