First Day @ Phuket

Hot วันนี้มีรถมารับที่จุดนัดพบประมาณตีห้าครึ่งได้ ออกจากกรุงเทพฯมาถึงภูเก็ตก็เกือบสี่โมงเย็นแล้ว แวะซื้อของใช้ในเมืองและทานอาหารเย็นกว่าจะเข้าที่พักที่แถวอ่าวฉลองก็เกือบหกโมงเย็นแล้ว
Accommodation @ Phuket

วันนี้เรามาพักที่รีสอร์ทที่ชาวสแกนดิเนเวียจะซื้อหรือเช่าเพื่อใช้ในการหนีหนาวมาพักผ่อนที่ประเทศไทย เข้ามาก็นึกว่าอยู่ต่างประเทศซะอีก มีเราเป็นคนไทยกลุ่มเดียวที่เข้ามาพักได้เพราะบริษัทที่เราเข้ามาดูระบบคอมพิวเตอร์ให้นั้นเป็นชาวสแกนดิเนเวีย ก็เลยอนุญาตให้เราใช้ห้องพักนี้ได้ มาดูกันเลย

รูปแรกจะมองเห็นสระว่ายน้ำ อาคารสโมสร ฟิตเนสและร้านอาหาร ส่วนรูปที่สองจะมองเห็นสระว่ายน้ำ มองเห็นตึกแรกอยู่ด้านหลัง

รูปซ้ายมือจเห็นสะพานข้ามสระว่ายน้ำ ไปยังตึกสอง ส่วนรูปด้านขวามือจะเห็นซุ้มขายอาหารกลางสระน้ำ ด้านหลังคือตึกสาม

รูปด้านซ้ายมือจะเห็นสะพานที่ข้ามสระน้ำ เมือ่มองจากหน้าตึกที่เราพัก รูปสุดท้ายจะเป็นตึกสองที่เราพักกัน ห้องจะอยู่ชั้นสามตรงหน้าจั่วแรกจากด้านขวา

Open-mouthed

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s