Phuket Office Site and Sea View

Hot วันนี้แวะมาดูระบบคอมพิวเตอร์ที่ office ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากที่พักมากนัก เป็นลักษณะคล้ายๆ home office ดูตึกด้านหน้าซะหน่อย รูปด้านขวาเป็นบรรยากาศแถวๆ office เมื่อมองลงไปจากบนชั้น 2 ของ office ไปทางด้านหน้า

บรรยากาศภายใน office เมื่อมองผ่านออกไปจากหน้าต่างผ่านยอดมะพร้าวไปก็จะเห็นทะเลสีฟ้าครามสดใส มีเรือแล่นไปแล่นมา ชอบจริงๆเลยบรรยากาศอย่างนี้ ซูมดูใกล้ๆเข้ามาซักนิด…

Open-mouthed

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s