Installing and Configuring Oracle Developer Suite 10g (10.1.2.0.2) on Windows 7 x64 (for Developer)

20101222_ds10gwin7x64_a031s

มาวันนี้เราจะลองติดตั้งตัว Oracle Developer Suite 10g บน Windows 7 x64 กัน แต่จริงๆแล้วตัว Oracle Developer Suite 10g เท่าที่ลองหาดู (หรือเราหาไม่เจอหว่า) จะไม่มีเวอร์ชั่นที่เป็น 64 บิต งันเราจะใช้เวอร์ชั่นที่เป็น 32 บิตลงใน Windows 7 ที่เป็นเวอร์ชั่น 64 บิตแทน ซึ่งขั้นตอนในการติดตั้งนี้อาจจะไม่สามารถติดตั้งได้ในบางสภาพแวคล้อม (System Environment) ได้ เพราะได้ลองไปติดตั้งบนหลายๆเครื่องดูที่เป็น Windows 7 เหมือนกัน บางเครื่องก็ติดตั้งได้บางเครื่องก็ติดตั้งไม่ได้ เพราะบางเครื่องทำแค่ไม่กี่ขั้นตอนก็ติดตั้งได้ แต่บางเครื่องทำทุกขั้นตอนแล้วก็ยังติดตั้งไม่ได้เหมือนกัน ยังไงก็ต้องลองดูกันก็แล้วกัน โดยจะมีขั้นตอนใหญ่ๆคือ

 • Installing Oracle Developer Suite 10g
 • Testing OracleAS Forms Service
 • Configuring OracleAS Forms Service


และมี Operating System Environment กับ Hardware Specification ดังนี้
Environment:

 • Windows 7 Professional x64
 • Internet Explorer 8
 • Office 2010
 • Oracle Database 10g Express Edition
 • Oracle Database 11g R2 x64
 • Oracle Client 11g R2 x64

Hardware Specification:

 • CPU : Pentium Core 2 Duo 2 GHz
 • RAM : 8 GB
 • HDD : 500 GB

Installing Oracle Developer Suite 10g

ก่อนอื่นให้เราไปดาวน์โหลดตัว Oracle Developer Suite 10g Software (ซึ่งจะมีแต่เวอร์ชั่น 32 บิต) จากที่ OTN หรือ Oracle Technology Network มาก่อน ในที่นี้จะเป็น Oracle Developer Suite 10g version 10.1.2.0.2 เมื่อดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตกไฟล์ออกมา จะได้เป็น Disk1 กับ Disk2 (ให้เปลี่ยนชื่อตามนี้) แล้วให้เข้าไปใน Disk1 แล้วดับเบิ้ลคลิกที่ setup.exe

20101222_ds10gwin7x64_a001s

ระบบจะมาที่หน้าจอ Oracle Universal Installer ที่จะทำการตรวจสอบความต้องการของระบบเบื้องต้นก่อนการติดตั้ง ปรากฎว่าไม่ผ่านเนื่องจากไม่มีโอเอสเวอร์ชั่นตามที่ต้องการของระบบ

20101222_ds10gwin7x64_a002s

งันลองมาเปลี่ยนค่าบางอย่างดูก่อน โดยให้เข้าไปใน Disk1 เพื่อคลิกเลือกที่ไฟล์ setup.exe แล้วคลิกขวาเลือกเมนู Properties จะมาที่หน้าจอ setup Properties ให้เลือก tab ของ Compatibility แล้วใน Compatibility Mode ให้คลิกเลือก Run this program in compatibility mode for: แล้วเลือก Windows XP (Service Pack 3) จากรายการ แล้วคลิกที่ปุ่ม OK

20101222_ds10gwin7x64_a004s

ให้กลับมาที่ Disk1 แล้วดับเบิ้ลคลิกที่ setup.exe อีกครั้ง ปรากฎว่าโอเอสผ่าน แต่ไม่ผ่านที่ swap space หรือ virtual memory ที่โปรแกรมตรวจสอบแล้วได้ค่าเป็น 0 คาดว่าตัวโปรแกรม Oracle Universal Installer นี้ไม่รู้จักระบบ virtual memory ใน windows 7 เพราะ virtual memory ใน windows 7 ตาม default จะถูกจัดสรรแบบอัตโนมัติแทนที่จะกำหนดตายตัว ซึ่งที่ผ่านมาเราสามารถติดตั้งตัว Oracle Database และ Client 11g ได้อย่างไม่มีปัญหา

20101222_ds10gwin7x64_a006s

ดังนั้นเราจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงค่า virtual memory ใน windows 7 ซะก่อน ทำได้โดยไปที่ Control Panel แล้วเลือก System and Security

20101222_ds10gwin7x64_a007s

ที่หน้าจอ System and Security ให้เลือกหัวข้อ System

20101222_ds10gwin7x64_a008s

ที่หน้าจอ System ให้เลือกที่ Advanced system settings

20101222_ds10gwin7x64_a009s

ที่หน้าจอ System Properties จะมาอยู่ที่ tab ของ Advanced ให้คลิกที่ปุ่ม Settings… ในหัวข้อ Performance

20101222_ds10gwin7x64_a010s

ที่หน้าจอ Performance Options ให้คลิกเลือกที่ปุ่ม Change…ในหัวข้อ Virtual Memory

20101222_ds10gwin7x64_a011s

ที่หน้าจอ Virtual Memory จะเห็นได้ว่าระบบจะถูกเลือกอยู่ที่ Automatically manage paging file size all drives

20101222_ds10gwin7x64_a012s

ให้เราเลือกคลิกเอาข้อเลือกออกที่ Automatically manage paging file size all drives แล้วให้ไปคลิกเลือก Custom size แล้วกำหนดค่าของ Initial size กับค่าของ Maximum size โดยมีหน่วยเป็๋น MB

20101222_ds10gwin7x64_a013s

เมื่อกำหนดค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Set แล้วคลิกที่ปุ่ม OK เพื่อออกมา

20101222_ds10gwin7x64_a014s

เมื่อออกมาระบบจะแจ้งเตือน ให้เราคลิกที่ปุ่ม OK เพื่อทำงานในขั้นตอนถัดไป

20101222_ds10gwin7x64_a015s

ที่หน้าจอ Performance Options ให้คลิกที่ปุ่ม OK เพื่อทำงานในขั้นตอนถัดไป

20101222_ds10gwin7x64_a016s

ที่หน้าจอ System Properties ให้คลิกที่ปุ่ม OK เพื่อทำงานในขั้นตอนถัดไป

20101222_ds10gwin7x64_a017s

แล้วระบบจะให้เลือกว่าต้องการ restart เครื่องใหม่หรือเปล่า ในที่นี้ให้เราเลือกคลิกที่ปุ่ม Restart Now

20101222_ds10gwin7x64_a018s


หมายเหตุ

ถ้ายังไม่สามารถผ่านการตรวจสอบก่อนการติดตั้งของตัว Oracle Universal Installer ได้ เราอาจจะต้องใช้บางคำสั่งหรือบางขั้นตอนเพิ่มเติม โดยเริ่มจากให้เปิด Command Prompt Window ขึ้นมา แล้วที่ command prompt ให้ลองใช้คำสั่งนี้ดูเพื่อเริ่มการติดตั้ง

Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved.

C:\Users\Suvanai Inturarm>d:

D:\>cd \Setup\Oracle\ds10g\Disk1

D:\Setup\Oracle\ds10g\Disk1&gt;<strong>setup use_prereq_checker=false</strong>

สุดท้ายถ้ายังไม่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นของตัว Oracle Universal Installer ให้เราทำการ Search ใน path ของตัว install นั่นคือ Disk1 ของเรานั่นเอง เพื่อหาไฟล์ที่ชื่อ oraparam.ini แล้วเปิดไฟล์นั้นขึ้นมาแก้ไข (ทุกไฟล์ที่หาเจอ) โดยให้หา tag ที่ชื่อ [Certified Versions] ในไฟล์ oraparam.ini

[Certified Versions]
Windows=5.0,5.1,5.2
...

และที่บรรทัด Windows ให้เราเพิ่ม 6.0 กับ 6.1 เข้าไปท้ายบรรทัดนั้น

[Certified Versions]
Windows=5.0,5.1,5.2,6.0,6.1
...

โดย 6.0 คือ Windows Vista กับ Windows Server 2008 ส่วน 6.1 คือ Windows 7 เสร็จแล้วให้ save และ exit ออกมาโดยให้ทำทุกไฟล์ที่ search หาเจอ แล้วลองเริ่มทำการติดตั้งใหม่อีกครั้ง ถ้ามีวิธีหรือขั้นตอนอื่นๆแล้วจะมาเพิ่มเติมในภายหลังน่ะครับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s