Route 12 @ Khao Kho

ออกจากร้านกาแฟที่ 2 วิ่งรถมาไม่กี่กีโล เราก็มาถึงร้านกาแฟที่ 3 กันแล้ว ร้านนี่เลย “รูท 12 คอฟฟี่” สงสัยคืนนี้จะนอนตาค้าง ไม่ต้องหลับต้องนอนกันละ มาถึงร้านดังแล้วจะไม่แวะได้อย่างไร มาเก็บบรรยากาศด้านหน้าร้านกันก่อน งันตามกันมาเลย…

เข้าไปนั่งและจิบอะไรเย็นๆข้างในกันดีกว่า

มายืนดูดูรายการเครื่องดื่มและราคากันซะหน่อย

ที่นี่ต้องเขียนชื่อและรายการเคืร่องดื่มที่ต้องการลงในใบนี้ แล้วก็จ่ายเงิน แล้วก็รอไป จนกว่าเค้าจะเรียก….

ระหว่างรอเครื่องดื่ม ก็ดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยเปื่อย ซนจริงๆเลยเรา!

ด้านหลังจะเป็นระเบียน มายืนมองออกไปด้านหลังร้านกัน

ที่นี่มีสองชั้น ถ้าเดินลงไปชั้นล่างก็จะเจอกับร้านอาหาร “Eating Out Restaurant”

ขึ้นมาสำรวจร้านด้านบนกันต่อ…

ก่อนไปต่อที่อื่น ก็ต้องเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยเสียก่อน เพราะดื่มน้ำเยอะมากเหลือเกิน ห้องน้ำที่นี่มองออกไปจะเห็นวิวด้วย ชอบๆๆ…

พิกัดโดยประมาณ:
Decimal Degrees: 16.791757, 100.986278
GPS: N 16° 47.505′, E 100° 59.177′

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s