Create a Virtual Machine in the Azure

20150408_azurevm_a100

หลังจากที่เราได้เข้าไป register ทดลองใช้ตัว Microsoft Azure มาแล้ว มาในตอนนี้เราก็จะมาลองสร้าง Virtual Machine บน Microsoft Azure กันจริงๆ ก่อนที่จะหมดระยะเวลาในการทดลองใช้ไปซะก่อน เริ่มจากเปิด browser ขึ้นมา แล้วให้ไปยังหน้า login ของ Microsoft Azure ให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วคลิกที่ปุ่ม Sign in

20150408_azurevm_a101s

เมื่อ Sign in  ผ่านเข้ามาแล้ว จะมาที่หน้า Portal ของเรา ในที่นี้เราจะเริ่มสร้าง virtual machine ให้ไปคลิกที่ปุ่ม NEW มุมล่างซ้าย

20150408_azurevm_a102s

จะมาที่หน้า NEW ให้เลือก COMPUTE แล้วเลือกเป็น VIRTUAL MACHINE แล้วคลิกเลือก FROM GALLERY

20150408_azurevm_a103s

ที่หน้า Choose an Image คลิกเลือก Windows Server 2012 R2 Datacenter แล้วคลิกที่ป่มลูกศรทางด้านล่างขวา เพื่อไปยังหน้าถัดไป

20150408_azurevm_a104s

ที่หน้า Virtual machine configuration ให้ใส่ค่าหรือเลือกค่า
Version Release Date – ตาม default จะเป็นล่าสุดอยู่แล้ว
Virtual Machine Name – ใส่ชื่อของ VM ตามที่เราต้องการ
Tier – เลือกเป็น standard
Size – เลือกเป็น A2 (2 cores, 3.5 GB memory)
New User Name – ใส่ชื่อสำหรับใช้ล็อกอินเข้าระบบ
New Password – ใส่รหัสผ่านตามที่ต้องการ
เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มลูกศรทางด้านล่างขวา เพื่อไปยังหน้าถัดไป

20150408_azurevm_a105s

ที่หน้า Virtual machine configuration ถัดมา ให้ใส่ค่าหรือเลือกค่า
Cloud Service เลือก Create a new cloud service
Cloud Service DNS Name ใส่ชื่อของ server ตามที่เราต้องการ
Region/Affinity Group/Virtual Network เลือก data center ตามที่เราต้องการ
Storae Account ปล่อยตาม Default
Availability Set ยังไม่มี ก็ปล่อยตาม Default

20150408_azurevm_a106s

และสดท้ายที่ Endpoints ให้เพิ่มบรรทัด HTTP กับ FTP เข้าไปด้วย เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มลูกศรทางด้านล่างขวา เพื่อไปยังหน้าถัดไป

20150408_azurevm_a107s

ที่หน้า Virtual machine configuration ถัดมา จะให้เราเลือกซอฟท์แวร์ที่ต้องการติดตั้งเพิ่มเติม ถ้าไม่มีก็ปล่อยตาม default แล้วคลิกที่ปุ่มเครื่องหมายถูกเพื่อเริ่มการสร้าง VM

20150408_azurevm_a108s

ระบบจะกลับมาที่หน้า Portal ของ virtual machine สังเกตุช่อง Status ยังเป็น Starting

20150408_azurevm_a109s

เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว Status จะเป็น Running ที่มีเครื่องหมายถูก พร้อมทั้งการแจ้งเตือนขึ้นมาทางด้านล่าง ถัดมาให้เราคลิกที่ Name (ในที่นี้คือตรงชื่อ suvanai)

20150408_azurevm_a111s

จะเข้ามาที่หน้า virtual machine ของ suvanai แล้วลองเล่นดู

20150408_azurevm_a112s

ที่หน้า Dashboard

20150408_azurevm_a113s

ที่หน้า Monitor

20150408_azurevm_a114s

ที่หน้า Endpoints

20150408_azurevm_a115s

ที่หน้า configure

20150408_azurevm_a116s

ถ้าต้องการออกหรือกลับออกมา ก็ให้คลิกที่ปุ่มลูกศรใหญ่ๆทางด้านบนซ้าย

Advertisements

One thought on “Create a Virtual Machine in the Azure

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s